Ütüyü Kim BulduÜtüyü Kim Buldu – Nasıl Buldu?

Ütü, elbise vb şeylerin kırışıklıklarını düzeltmek amacıyla kullanılan makine. Aletin icadı ise çok daha gerilere 17. yüzyıl’ın başlarına kadar gitmektedir. İlk zamanlarda giysileri düzleştirmek amacıyla ısıtılmış ağır taşlar ile bu işlemler yapılırken daha sonraları sapı olan düz demir levhaler ateşte ısıtılarak bu işlemlere devam edildi. Bu fikir ısının uzun süre levhade duramaması sebebiyle demir levhaları oyarak içlerini kömür közüyle doldurup devam edilmeye başlanmıştı. Kor halinde kömür doldurularak ısıtılan bu aletler ise fazlaca ağırdı. Peki: Ütü’yü Kim Buldu – Kim İcat Etti

1882 tarihinnde ABD’li Henry Seely elektrikli ütüyü buldu. İki demir çubuk karbon ortasında kurduğu kablolu elektrik köprüsüyle demiri ısıtıp bu şekilde ütünün ilk çalışma prensibini ortaya çıkardı.

Ütü farklı bir şekilde de, elbisedeki parazitlerini yok ederek temizliğin de kullanıldığı alanlarda kullanılır oldu. Bu gelişmelerle birlikte etkili olduğu yılda alanlarda (Doğu Afrika, Merkezi Afrika) kullanıldığı gibi kullanılır.

1905 tarihinde ilk kez ve gayet hafif elektrikli ütü ütünün kim buldu seri üretimine geçildi.

Pamuklu elbiseler selüloz moleküllerinden meydana gelirler. Bunlar birbirlerine hidrojen ile bağlıdırlar ve bu bağlar da yeterli miktarda ısı ve az miktarda su ile kırılabilirler. Su ile doldurulunca şişen liflerin kırılan molekülleri, ütü kumaşının üstündeyken düzgün bir şekilde yeniden bağlanırlar ve ütü kaldırıldığında elbisede düzgün ve pürüzsüz bir yüzey bırakırlar.

Pamuklunun elbiselerin dışındaki kumaşlarda uzun-zincir molekül bağlarının birbirlerine bağlanış şekilleri değişik olsa da ütülemenin etkisi ütüyü bulan kişi tamamen aynıdır. Misal, yünlü elbiselerde ortak bağlar çapraz durumdadırlar. Bazı kimyasalları aracılı ile, bu bağları parçalayıp sonra ütü ile şekil verek suretiyle, elbise kalıcı olarak pilili daha doğrusu kıvrımlı veya büzgülü şekle sokulabilir. Isıtma yaygın şekilde 100° Selsiyus (Celsius) da yapılır.

1882 tarihinde Seely: ünlü elektrikli yassı demir (ütü) patentindeki hakların üçte birini elinde tutarak ve diğer üçte ikisini ünlü mucit Thomas Edison‘un patent avukatı olan Samuel Insull ve Richard N. Dyer‘e devretti.
O günlerden bu günlere ütüler çok fazla geliştirildi. Şimdilerde kullanılan ütülerin büyük bir kısmı buhar özelliklidir. ilk bulunduğu senelerde çok ilgi bulamasa da şimdilerde evlerin vaz geçilmez bir aleti haline geldi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *