Ütüyü Kim Buldu

Ütüyü Kim Buldu – Nas?l Buldu?Ütü, elbise vb ?eylerin k?r???kl?klar?n? düzeltmek amac?yla kullan?lan makine. Aletin icad? ise çok daha gerilere 17. yüzy?l’?n ba?lar?na kadar gitmektedir. ?lk zamanlarda giysileri düzle?tirmek amac?yla ?s?t?lm?? a??r ta?lar ile bu i?lemler yap?l?rken daha sonralar? sap? olan düz demir levhaler ate?te ?s

read more

Ramazanda beslenme

Ramazan ay?nda yemeklere dikkat!Ramazan ay?n?n gelmesiyle birlikte hem yemek saatleri hem de sofradaki yemeklerin içeri?i de?i?iyor. Normal günlerde daha hafif beslenmeye a??rl?k verilirken, Ramazan ay?nda 15 saatlik orucun sonunda tercihler daha a??r, daha doyurucu ö?ünler içindir. Oruç tutan ki?ilerde uzun bir açl???n sonunda ortaya ç?kan

read more

pdf kitap indir

Ben hakk?nda bir hayli malûmat toplad?m, dedi. ?smi Bilâl'mi?. KimyaFakültesine devam ediyormu?. Babas? 4 sene evvel ölmü?. ?imdi annesiyleyaln?z oturuyormu?.Serpil'in ablas? Süha da lâfa kar??t?:- Senin bilmedi?in hususlar? da ben tamamlayay?m bari Nesrinci?im:Efendim, cici beyimizin pek güzel de bir sesi varm??. Ama bu güzelim sesiniroma

read more

home gardening

Auf der Suche nach der perfekten Pflanze, um Ihre Weihnachtsdekoration aufzupeppen? Erwägen Sie, diese 10 besten Weihnachtszimmerpflanzen und -blumen in Ihrem Zuhause hinzuzufügen!Die angenehmste Jahreszeit scheint der Winter zu sein. Die Natur ist mit unberührtem weißem Schnee bedeckt, bunte Blätter sind von grünen Bäumen auf knackige braun

read more

pdf kitap indir

Fakülteye giri? muamelelerini yapt?rd??? günlerden biriydi... Uzun,örgülü saçl?, mahcup ve sessiz bir genç k?z, yan?nda siyah çorapl?, büyükörtülü annesi oldu?u halde giren ç?kan talebelerin aras?nda ?a?k?n veçekingen bir vaziyette durmaktayd?. Genç k?z?n yüzünde hiç bir makyaj iziyoktu. Sade ve tabiî bir güzelli?i vard?. Üzer

read more